Bo-Karoo Swem & Driekamp 2020

Bo-Karoo Swem & Driekamp 2020

Bo-Karoo Swem 2020

 

Bo-Karoo Swem 2020

Hier is’n uitstekende uitdaging vir jou om deel te neem in Orania se jaarlikse Bo-Karoo Swem. Jy en jou maats kan ook kies om deel te neem in verskillende items.

Items beskikbaar:

 • Swem maraton: 1, 2, 6, 12, 24 en 48 lengtes
 • Driekamp behels swem, fietsry en hardloop:
 • 200m (6 lengtes) + 2.5 km hardloop + 5 km fietsry
 • 800m (12 lengtes) +5 km hardloop + 20 km fietsry
 • 1600m (48 lengtes) + 10 km hardloop + 40 km fietsry
 • Pret aflos
 • Pret Water Polo kompetisie
 • Akrobatiese duikplank toertjies

 

Datum: Saterdag die 28 November 2020

Plek: Orania Gemeenskapswembad

Koste: Ø70 per deelnemer om deel te neem per persoon in die swem afstande of driekamp, Duikplank Toertjies Ø30 per persoon, Water Polo Ø30 per persoon, Pret Aflos Ø100 per span.

Meer inligting: Chantal Vermeulen, loopfoon 064-505-3671


Bo-Karoo Swem & Driekamp se Hoof Borg


Radio Orania praat oor die 2020 Bo-Karoo Swem & Driekamp


Bo-Karoo Swem 2020 Reëls

VRYWARING EN KWYTSKELDING

In oorweging vir die aanvaarding vir deelname moet alle inskrywers/deelnemers die volgende persone en/of instansies vrywaar en kwytskeld: die organiseerders, enige en/of alle borge, enige en alle vrywillige groepe, alle mediese personeel, enige en alle plaaslike owerhede vir alle eise t.o.v. beserings, skade, verlore items, a.g.v. nalatigheid van enige een wat voortspruit uit deelname aan hierdie of soortgelyke geleentheid, insluitend voor- en na swem aktiwiteite en aanvaar self alle verantwoordelikheid vir deelname. Ingeskrewe deelnemers moet fisies fiks en genoesame oefening gehad het om aan hierdie geleentheid deel te neem, en aanvaar self alle risikos verbonde aan deelname. Alle ingeskrewe deelnemers moet hulle neerlê by die reëls, voorwaardes en regulasies van Bo-Karoo Swem.   Alle ingeskrewe deelnemers gee hulle toestemming aan die organiseerders om hulle name, fotos, videos of uitsendings van die geleentheid gratis te mag gebruik. ’n Volwasse persoon moet ‘n kind onder 12 jaar vergesel.

 

 1. Die Organiseerders behou die reg voor om enige inskrywing te aanvaar of te weier. Dit is die verantwoordelikheid van die deelnemer/swemmer om te verseker dat hy/sy medies geskik en gesond genoeg is om deel te neem. Die Bo-Karoo Organiseerders het die reg om enige swemmer of atleet uit ‘n item te verwyder, al sou die swemmer of deelnemer weier.
 2. Sodra ‘n voltooide inskrywingsvorm ontvang en goedgekeur is, en die swemmer of deelnemer nie meer kan deelneem nie, word alle fooie verbeur. Die inskrywing mag nie aan ‘n ander verkoop word of na toekomstige geleenthede oorgedra word nie.
 3. Inskrywingsgelde beloop Ø40 vir alle afstand items voor 31 Maart 2020, daarna beloop inskrywingsgelde Ø70 vir alle afstand items per persoon. Alle Inskrwingsgelde is betaalbaar by die Orania Gemeenskapswembad Kiosk.
 1. Sluitingsdatums vir inskrywings is 30 Oktober 2020.
 2. Inskrywingsvorms is beskikbaar by die Orania Gemeenskapswembadkiosk.
 1. Die afsnytyd vir 400m (12 lengtes) is 20 minute.
 2. Die afsnytyd vir 800m (24 lengtes) is 40 minute.
 3. Die afsnytyd vir 1600m (48 lengtes) is 60 minute.

9. Alle deelnemers moet by die organiseerderstafel registreer ten minste twee

ure voor die item geskeduleer is om plaas te vind. Deelnemers mag nie die

swembadgronde verlaat nadat hulle geregistreer het nie.

 1. Deelnemers aan die swem marathon en driekamp wie nie die afstand voltooi nie en/of

nie binne die toegelate tyd klaarmaak nie, word gediskwalifiseer en geag as

“nie-voltooiers” van die marathon.

 1. Enige gediskwalifiseerde deelnemers/inskrywings is nie geregtig op enige

van die voordele verbonde aan die swem marathon en driekamp nie.

12. Swemmers en deelnemers in die driepamp of enige ander item wat deelneem en nie inskrywingsvorms ingehandig teen 30 Oktober 2020 nie, word gediskwalifiseer en verbeur enige en alle voordele verbonde aan deelname aan die swem marathon of driekamp.

13.  Alle inskrywingsfooie is nie oordraagbaar en nie terugbetaalbaar nie,

onder alle omstanighede, insluitend maar nie beperk tot die kansellasie

van die geleentheid/item of kansellasie van ‘n ingeskrewe swemmer se

deelname of deelnemer, of verandering van datum, aard of formaat van die

geleentheid/item nie. Die geleentheid mag gekanselleer of verander word

a.g.v. uiterste weerstoestande, die toestand van die swembad of enige

ander faktore wat risikos vir die veiligheid van die deelnemers,

vrywilligers en of personeel inhou.

14.  Deelnemers mag nie vir een item inskryf en dan aan ‘n ander item

deelneem nie. ‘n Swemmer of deelnemer wat verkies om aan ‘n ander item met ‘n

ander afstand deel te neem het die volgende opsie: verbeur die fooie wat

betaal is vir die eerste afstand, voltooi ‘n nuwe inskrywingsvorm en betaal

die nuwe toelatingsfooi vir die nuwe afstand of item.

15.  Bevestiging van itemtye sal elektronies aan alle swemmers en deelnemers

gestuur word d.m.v. SMS of Whatsup of epos na die kontakbesonderhede op die

inskrywingsvorm. Dit is die verantwoordelikheid van die swemmer of deelnemer om te

sorg dat sy/haar kontakbesonderhede op datum is.

16.  Suksesvolle swemmers wat die 400m, en 800m en 1600m deelneem se tye sal na die geleentheid op die webwerf www.bo-karoo.co.za geplaas word.

17.  Medaljes aan voltlooide swem items en driekamp items (dit sluit uit enige spanne wat die pret aflos, waterpolo en duikplank toetjes) en troospryse, geen pryse kan teruggegee of omgeruil word nie.  Geen pryse kan teruggegee of omgeruil word nie. Dit word vereis dat

swemmers self teenwoordig moet wees by die prysuitdeling om hulle pryse

te ontvang. Pryswenners mag nie iemand aanwys om hulle prys namens

hulle te ontvang nie. Alle pryse wat nie tydens die prysuitdeling self in

ontvangs geneem is nie, word verbeur en aan die Bo-Karoo Swem Fonds

oorgedra.

 

18. Deelneemers in die Pret Aflos spanne mag slegs tot vier swemmers per span he.

19.  Deelneemers in die Pret Aflos spanne mag hulpmiddels gebruik soos padda hande, padda voete, vlertjies ens.

20. Inskrywingsgelde beloop Ø100 vir alle Pret Aflos items per span en is betaalbaar by die Orania Gemeenskapswembad Kiosk.

21. Slegs deelnemers wat in ‘n item deelneem in die Bo-Karoo Swem mag inskryf om deel te neem in die water polo kompetisie of die akrobatiese duikplank toertjies.

22. Deelnemers in die Driekamp spanne kan tot drie deelnemers per span he, Inskrywingsgeld beloop Ø70 elk om deel te neem in die die Driekamp en is betaalbaar by die Orania Gemeenskapswembad Kiosk.

23.Die Bo-Karoo Swem is ‘n gemeenskapsgeleentheid wat dit ten doel stel om op
‘n prettige en genotvolle manier ‘n liefde vir swem, fietsry en draf by Oraniërs te kweek.

Alhoewel die geleentheid in ‘n gees van vriendelike kompetisie plaasvind, is
dit nie bedoel om ‘n ope kompeterende swembyeenkoms of driekamp te wees nie. Daarom word
inskrywings beperk tot:

*        volwassenes wat oor verblyfreg beskik;

*        kinders wie se ouers oor verblyfreg beskik;

*        op uitnodiging vanaf die Bo-Karoo Swem Komitee;

*        ingeskrewe leerlinge by een van Orania se skole;

 


2020 Bo-Karoo Swem & Driekamp Borge:

HOOF BORG :

BORGE VAN R600 OF MEER:
 


Pryse geborg deur Sandgat


Water Geborg Deur Twizza


Piesangs Geborg Deur OK Minimart


Pryse Geborg Deur DIY Orion Hardeware

Prys Geborg Deur Oragoed

Musiekstelsel Geborg Deur Volkskool

Drukwerk Geborg Deur Bo-Karoo Drukkers


Fotograwe word geneem deur die volgende persone:

 1. Karen Janse Van Rensburg
 2. Johan Olivier
 3. Teunie Kruger
 4. Cherise Barnard
 5. Karin Lourens

Beamptes by die 2020 Bo-Karoo Swem & Driekamp:

 1. July Smit
 2. Elraine Maritz
 3. Elmarie Krynauw
 4. Jolize Duvenhage
 5. Richard James
 6. Stefnie Muller
 7. Esna Schumann
 8. Chane Jonk
 9. Daniëlle Struwig
 10. Rene Dryer
 11. Andre Van Rheenen
 12. Willem De Klerk
 13. Helena Erasmus
 14. Marieta Pringle
 15. Magda Venables
 16. Mariaane Gerber
 17. CVO leerlinge

Baie Dankie aan Die Orania Dorpsraad vir Die gebruik van hulle lieflike swembad en swembad terrein en vir die Dorpsraad se manne wat Die swembad se bane reël en vir die tafels en stoele wat hulle verskaf vir die derde jaar se gebeurtenis.